Working Beauty´s Jubilant Joker


" Texas"

Ägare/Owner: Bengt Svensson, Växjö