Tollar planer

Inga Tollarvalpar planerade för tillfället.& 
     
 
   
 

 
   
 
 

 

 
 

Bilder från deras:
Första vecka   Andra vecka   Tredje vecka
Fjärde vecka   Femte vecka
Sjätte vecka   Sjunde vecka   Åttonde vecka

 


Vill du ha en trevlig och arbetsvillig hund att jobba med?
Kontakta mig för mer information/Anki