Årets Working Beauty Tollare

Årets Working Beauty Berner blir den hund som har fått ihop mest poäng under året.
Årets 5 bästa resultat räknas.
Championat poäng och LP poäng räknas utöver de 5 resultatpoängen.
Har man under året deltagit i 3 olika grenar så får man 10 p extra...

Lydnad

Bruks

Agility&Hoppklass

1p Start lydnadsklass 1
  2p 1.a pris lydnadsklass 1
  2p Start lydnadsklass 2  
  4p 1.a pris lydnadsklass 2
 6p Start lydnadsklass 3  
 8p 1.a pris lydnadsklass 3
  8p Start lydnadsklass Elit
  10p 1.a pris lydnadsklass Elit

15p Lydnadschampionat
8p Lydnadsprovsdiplom klass 3
6p Lydnadsprovsdiplom klass 2
4p Lydnadsprovsdiplom klass 1

 1p Godkänd Appell klass
3p Uppflyttad till Lägre
4p Godkänd Lägre klass 
5p Uppflyttad till Högre
7p Godkänd Högre klass 
9p Uppflyttad till Elit     
11p Godkänd Elitklass      
14p Certpoäng                
20p Cert                         

20p Brukschampionat

 

   1p Start klass 1
 4p 1 pinne klass 1
4p Start klass 2
6p 1 pinne klass 2
7p Start klass 3
10 p Cert

15p Agilitychampionat

 

Viltspår

Utställning

Arbetsprov

   2p Godkänd Anlagsklass
4p 1.a pris Öppenklass

10p Viltspårchampionat

 

1p Deltagande på
                Inofficiell utställning
3 p Deltagande på
               Officiell utställning

 

2p Godkänd klass 1
4p Godkänd klass 2
6p Godkänd klass 3  

   10p Arbetsprovs                    championat     
         

Om hunden är Höftledsröntgad , Armbågsröntgad eller MH beskriven
så får man tillgodoräkna sig de poängen varje år.

HD-röntgen : 5p              AD-röntgen : 5p         MH : 5p

Vill du vara med och tävla om att bli
 
Årets Working Beauty Berner 2009?
Skicka dina resultat för 2009 till mig senast den 28 februari -2010. Lycka till!/Anki