SVCH LP1 Working Beauty's Adorable Aida

 
"Vilma"

HD:A/B         
   
  • *Utställning/Show*      
    1.a pris/1:st prize    

 

*Lydnad/Obedience*
LP i klass 1/diploma in class 1
*Viltspår/Gametracking*
Svensk Champion /Swedish champion
 
Mentalbeskriven/Mentaly described
   
Ägare/Owner: Lovisa Blomqvist, Örnsköldsvik