K- tollarnas första vecka


Hanarna


Tikarna

1 vecka


Hane 1


Hane 2


Hane3


Tik 1


Tik 2


Tik 3