K-kullen

Föddes den 11 September 2011
3
tikar och 1 hane

Working Beauty´s
Queen of Knockout
"Cindy"
Working Beauty´s
Kissing Princess
"Allis"

 
Working Beauty´s
Kind Princess
"Sessan"
Working Beauty´s
King of Knights
"Linus"

 
NORD CH Sperringgårdens Christopher Da Vinci "Alexander"

&

SE VCH Working Beauty's Queen of Courage "Nova"


NORD CH Sperringgårdens Christopher Da Vinci "Alexander"
SE VCH Working Beauty's Queen of Courage "Nova"


 

NORD CH
Sperringgårdens
Christopher Da Vinci
Grantilley Sunset Harbour Keyingham Christian
Grantilley Emerald Charm
SE UCH
Sperringgårdens Cellesse
SE UCH Homerbrent James Stewart
Sperringgårdens Carisma
SE VCH
Working Beauty's
Queen of Courage
DK UCH
Angel's Pride Aristocrat
GB CH Miletree Nijinsky
DE CH VDH CH
Timsar Miss Teeq
SE VCH LP1
Working Beauty's Princess Angel
Toraylac No Regrets
SE VCH LP1
Chadyline Covergirl

Bilder från deras:

Första vecka   Andra vecka   Tredje vecka
Fjärde vecka   Femte vecka
Sjätte vecka   Sjunde vecka    Åttonde vecka