SE U(u)CH SE VCH Working Beauty's Gentle Gladiator


"Amos"

HD:A     AD/ED: 0     PRA-prcd:A/Normal/Clear
 
*Lydnad/Obedience*
1.a pris i klass 1/1 prize in class 1
*Bruks*
Upflyttad lägre klass spår/
promoted to lower class workingtrack
 
*Utställning/ Show*
Svensk Champion  och BIR/ Swedish Champion and BOB
 
*Viltspår/ Gametracking*
Svensk Champion/ Swedish Champion
 
MH beskriven/Mentaly described
 
Ägare/Owner: Mariette Hansen, Marmaverken
7 Månader/7 months
 6 månader/ 6 months7 Månader/ 7 months