SE VCH Working Beauty's Fantastic Flame


"Häxa"

HD:B     AD/ED: 0     PRA-prcd:A/Normal/Clear
 
*Viltspår/Gametracking*
Svensk  Champion/ Swedish Champion
*Utställning/ Show*
CERT och BIR/ CAC and BOB
 
*Bruks*
Uppflyttad lägreklass spår/Promoted to lowerclass workingtrack
 
MH beskriven/Mentaly described
 
Ägare/Owner: Åke Sällström, Ånge1,5 år/ 1,5 year
5 månader/ 5 months


9 månader/ 9 months