SE VCH Working Beauty's Faithful Friend


"Fenix"

HD:B     AD/ED: 0     PRA-prcd:A/Normal/Clear
 
*Viltspår/Gametracking*
Svensk  Champion/ Swedish Champion
*Bruks*
Uppflyttad högre klass spår/ Promoted to higher class working track
 
*Utställning/Show*
CK och reserv- CERT/ CK and reserve- CAC
 
MH beskriven/Mentaly described 
Ägare/Owner: Ida Norrman, Forshaga
Fenix har en egen hemsida


 
9 Månader/ 9 months