SE VCH LP1 Working Beauty's Enjoy Eartquake


"Chilli"

HD:B     AD/ED: 0     PRA-prcd:A/Normal/Clear
*Utställning/Show*      
  CERT och CACIB/CAC and CACIB
 
*Lydnad/Obedience*
Lydnadsprovsdiplom i klass 1/ Obediencediploma in class 1
*Viltspår/Gametracking*
Svensk Champion /Swedish Champion
 
*Bruks*
Uppflyttad lägre spår/
Promoted to lower class workingtrack
MH beskriven/Mentaly described
Ägare/Owner: Familjen Hänninen, Karlskoga
Chilli bor med Gizza och har en egen
hemsida