F- cavalierernas sjätte och sjunde vecka

6,5 veckaTik 1Tik 2Tik 3Tik 4Tik 5Working Beauty´s King of Fortune