Working Beauty's Queen of Fantasy


"Svea"

Knän/Patellae: Utan anmärkning/Clear     Ögon/Eyes: Utan anmärkning/Clear
Hjärta/Heart: Utan anmärkning/ Clear 28/6 -20103
 
Ägare/Owner: Sara Carlson, Filipstad