Working Beauty's Queen of Hope


" Elsa"

*Agility*
 Uppflyttad till hoppklass 3/ Promoted to jumpclass 3
Uppflyttad till agilityklass 3/ Promoted to agilityclass 3
 
Mentalbeskriven/ Mentaly described
 
Ägare/Owner: Malin Thulander, Älmhult