RLD F RLD N Working Beauty´s Queen of Treasure


"Yenna"

Knän/Patellae: Utan anmärkning/Clear     Ögon/Eyes: Distichiasis
Hjärta/Heart: Utan anmärkning/ Clear 27/4-2020
 
*Rallylydnad/Rallyobedience*
Diplom i nybörjarklass/Diploma in beginnerclass
Diplom i fortsättningsklass/Diploma in continue class
 
Ägare/Owner: Paulin Vandestam, Skärblacka