Working Beauty's Great Attraction


"Brumma"

HD: A          AD/ED: 0
 
MH beskriven/ Mentaly described
 
Ägare/Owner: Lotta Lindgren, Bergeforsen5veckor/ 5 weeks


Brumma söker, 8 månader gammal/ Brumma searching, 8 months old